Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynający studia od semestru letniego 2021/2022)

Podczas zjazdu w dniu 5 marca 2022 r. studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynający studia powinni złożyć w Biurze Obsługi Studenta (w dniu 5 marca, wyjątkowo w pokoju 138) podpisany egzemplarz ślubowania oraz oświadczenie o wyborze wariantu płatności za studia (oba druki są do pobrania poniżej). Odbiór legitymacji będzie możliwy po dokonaniu wpłaty w wysokości 22 zł na wskazane w systemie USOSweb konto studenta, począwszy od dnia 12 marca 2022. Studenci, którzy opłaty za legitymację dokonają w dniu odbioru legitymacji lub 1-2 dni wcześniej, powinni ze sobą przynieść także wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację.

Studenci studiów drugiego stopnia, którzy kontynuują studia na UEP, mogą nadal korzystać z dotychczasowych legitymacji po przedłużeniu ich ważności (przedłużanie legitymacji będzie możliwe również od dnia 12 marca 2022).


Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

W dniach 30 września i 1 października 2021 r. odbędą się spotkania organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. W tych dniach nowoprzyjęci studenci studiów stacjonarnych będą mieli również możliwość odbioru legitymacji w Biurze Obsługi Studenta (BOS) - w godzinach 8.00 - 14.00. Szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań informacyjnych znajdują się na stronie Uczelni

Przy odbiorze legitymacji studenci powinni złożyć w Biurze Obsługi Studenta podpisany egzemplarz ślubowania, który otrzymali wraz z informacją o wpisaniu na listę studentów, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem opłat. Odbiór legitymacji będzie możliwy po dokonaniu wpłaty w wysokości 22 zł na wskazane w systemie USOSweb konto studenta. Studenci, którzy opłaty za legitymację dokonają w dniu odbioru legitymacji lub 1-2 dni wcześniej, powinni ze sobą przynieść także wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację.

Studenci studiów drugiego stopnia, którzy kontynuują studia na UEP, mogą nadal korzystać z dotychczasowych legitymacji po przedłużeniu ich ważności.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy nie odbiorą legitymacji w dniach 30 września i 1 października br., będą mieli taką możliwość w dniach 4 i 5 października - harmonogram odbioru znajduje się poniżej.


Studenci I roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

w dniach 30 września i 1 października 2021 r. odbędą się spotkania organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych będą mogli odebrać legitymacje podczas zjazdu w dniu 2 października 2021 r. Odbiór legitymacji będzie odbywać się w pomieszczeniach Biura Obsługi Studenta lub w przeznaczonych do tego celu salach dydaktycznych (w godz. 8.00 - 13.00). Szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań informacyjnych znajdują się na stronie Uczelni. Przy odbiorze legitymacji studenci powinni też złożyć w Biurze Obsługi Studenta podpisany egzemplarz ślubowania, który otrzymali wraz z informacją o wpisaniu na listę studentów, oraz oświadczenie o wyborze wariantu płatności za studia. Odbiór legitymacji będzie możliwy po dokonaniu wpłaty w wysokości 22 zł na wskazane w systemie USOSweb konto studenta. Studenci, którzy opłaty za legitymacje dokonają w dniu odbioru legitymacji lub 1-2 dni wcześniej, powinni ze sobą przynieść także wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację.

Studenci studiów drugiego stopnia, którzy kontynuują studia na UEP, mogą nadal korzystać z dotychczasowych legitymacji po przedłużeniu ich ważności.


Przedłużanie legitymacji

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z którą legitymacje studenckie są ważne do 14 października 2021 roku, od dnia 6 października br. studenci wyższych lat studiów oraz osoby kontynuujące naukę na studiach drugiego stopnia będą mieli możliwość przedłużenia legitymacji studenckich. Studenci wyższych lat studiów niestacjonarnych będą mieli możliwość przedłużenia legitymacji podczas zjazdu w dniu 2 października 2021 r.