Uwaga Studenci

II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia studiujący na kierunkach: 
informatyka i ekonometria, jakość i rozwój produktu, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunek prawno-ekonomiczny

I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia studiujący na kierunkach:
jakość i rozwój produktu (studia poinżynierskie), zarządzanie i inżynieria produkcji (studia poinżynierskie), nadzór i kontrola oraz Quantitative Finance

 

W dniach 9-15 maja 2022 roku odbędą się wybory seminariów dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, studiujących na kierunkach: informatyka i ekonometria, jakość i rozwój produktu, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunek prawno-ekonomiczny oraz dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących na kierunkach: jakość i rozwój produktu, zarządzanie i inżynieria produkcji, nadzór i kontrola oraz Quantitative Finance Wybory seminariów zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem systemu USOS. 


Zatwierdzona przez właściwego dyrektora studiów oferta seminariów oraz zasady zapisów, są zamieszczone na stronie internetowej BOS.


Każdy Student musi skontaktować się z potencjalnym promotorem i uzyskać jego zgodę na zapisanie się na seminarium. Wskazany jest kontakt z promotorem w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie (od momentu udostępnienia oferty). Student kontaktuje się z potencjalnym promotorem osobiście na dyżurze lub za pomocą poczty elektronicznej tylko ze studenckiego adresu mailowego – UID@student.ue.poznan.pl. Dopiero po uzyskaniu akceptacji promotora, student może wprowadzić wybór do systemu USOS.


W sytuacji, kiedy Student uzyska zgodę na zapisanie się na seminarium od więcej niż jednego promotora, po dokonaniu ostatecznego wyboru i zapisu w systemie USOS, powinien powiadomić promotorów do których się nie zapisał (a od których uzyskał wymaganą zgodę) o tym fakcie.