W związku z realizacją projektu „Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb studentów z niepełnosprawnością” od 6 grudnia tego roku do 31 października 2023 roku do dyspozycji wszystkich studentów UEP będzie Psycholog. Konsultacje odbywać się będą na terenie uczelni Budynek Główny pokój 123A lub on-line w czwartki od 12.45 do 16.45

 

Na spotkania umawiać się można bezpośrednio u Pana Wojciecha Domagalskiego 

 

e-mail: w.domagalski@gmail.com 

tel. 505 679 268

 Jednocześnie informujemy, że decydując się na udział w konsultacjach z psychologiem przystępują Państwo do projektu, czyli otrzymają Państwo dokumenty do wypełnienia m.in. oświadczenie uczestnika projektu, które jest wymagane przez instytucję finansującą i jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. 


Podpisując oświadczenie przyjmują Państwo do wiadomości, kto jest administratorem Państwa danych osobowych oraz  przez kogo są one przetwarzane.

Zakres danych osobowych został przygotowany na podstawie danych niezbędnych do wprowadzenia do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, która  jest systemem wspierającym realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, aby w ramach procesu realizacji projektu wykorzystywał system SL2014.

W związku z powyższym Uczelnia jest zobowiązana do poproszenia uczestników projektu o podanie swoich danych oraz złożenie oświadczeń, ponieważ takie są warunki udziału w projekcie i zasady jego realizacji.


Dokumenty, które Państwo otrzymają do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce: DOKUMENTY REKRUTACYJNE (link do strony: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/administracja-i-jednostki-uep,c9844/administracja,c29/administracyjny-pion-organizacyjny-prorektora-ds-rozwoju-i-wspolpracy-z-otoczeniem,c51/biuro-pozyskiwania-funduszy,c1350/projekty,c2098/dostosowanie-budynkow-oraz-oferty-dydaktycznej-do-potrzeb-studentow-z-niepelnosprawnoscia,c14380/), zatem przed decyzją o przystąpieniu do projektu można się z nimi zapoznać.