Mobilność studentów

uchwała na 4 Rady Programowej w sprawie przedmiotów obowiązkowych (wyjazdy)