studia I stopnia

studia w zakresie gospodarki międzynarodowej