Jednym z najważniejszych dla studentów aktów prawnych jest regulamin studiów. Brak jego znajomości nie zwalnia ze stosowania. 
Warto zapoznać się z regulaminem studiów – zawiera on nie tylko obowiązki, ale też prawa studenta.