Opis kierunku studiów

Kierunek informatyka i ekonometria to połączenie matematyki z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, oraz informatyki. W trakcie studiów zdobywa się podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, a także wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej, dotyczącą projektowania systemów informatycznych i sieciowych. Student poznaje metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych. Uczy się jak podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne we wszelkiego rodzaju organizacjach. Program studiów składa się zazwyczaj z trzech segmentów. Pierwszy z nich zawiera przedmioty wykształcenia ogólnego ekonomisty, pozostałe dwa mają charakter głównie narzędziowy i obejmują przedmioty ilościowe oraz informatyczne. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych na sprzęcie informatycznym. Wykorzystuje się także nowoczesne techniki nauczania np. e-learning.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunku informatyka i ekonometria posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki zarówno w języku polskim, jak i w przynajmniej jednym języku obcym.
Studia przygotowują do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na pracę w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw w tym także w agencjach i studiach reklamowych. Absolwenci znajdują także pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach sektora finansowego. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Możliwości rozwoju

Przykładowe studia podyplomowe, jakie może podjąć absolwent informatyki i ekonometrii:
  • Analiza danych ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
  • Analiza ekonomiczna i controlling,
  • Nowoczesna gospodarka - przedsiębiorczość i kreatywność,
  • Transfer technologii i innowacji w gospodarce.