Na Wydziale Zarządzania dla studentów stacjonarnych II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość biznesu uruchomiona zostanie specjalność rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA.

Kierunek Finanse i rachunkowość biznesu uzyskał niezwykle prestiżową, międzynarodową akredytację Association of Chartered Certified Accountants. Absolwenci tej specjalności otrzymają zwolnienie z 9 egzaminów (poziom foundamental) na 14 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Celem ACCA jest dzielenie się wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego.
Na świecie organizacja wspiera 162 000 członków oraz 428 000 studentów w 175 krajach.