Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Wiedza i umiejętności

Absolwent nabywa umiejętności:

 • zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi,
 • zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi itp.),
 • doradztwa na rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości,
 • tworzenia biznes planów,
 • zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
 • analizy rynku nieruchomości.
Wybrane przedmioty
 • Metody wyceny nieruchomości,
 • Doradztwo na rynku nieruchomości,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Przygotowanie inwestplanu,
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości,
 • Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
 • Analiza rynku nieruchomości,
 • Inwestowanie w nieruchomości,
 • Marketing na rynku nieruchomości,
 • Zachodnie rynki nieruchomości.
Profil absolwenta
 • Potencjalne miejsca pracy absolwentów:
 • firmy zarządzające nieruchomościami,
 • firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwa deweloperskie i budowlane,
 • praca w administracji samorządowej,
 • badania rynku i koniunktury rynkowej,
 • banki – departamenty kredytów hipotecznych,
 • praca jako specjalista i analityk opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • praca wykonywana w formule wolnego zawodu – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości, zarządca nieruchomości,
 • praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa – piony zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami.
Opinie absolwentów
Studia na specjalności to pierwsze kroki w zdobyciu uprawnień zawodowych potrzebnych do wykonywania zawodu na rynku nieruchomości. Na pewno uzyskałam dobre podstawy merytoryczne do swojej dzisiejszej pracy, związanej oczywiście z nieruchomościami, w moim przypadku pośrednika w obrocie nieruchomości. Po kilku latach pracy w jednym z największych biur obrotu nieruchomościami w Polsce, zdecydowałam się założyć własne, co okazało się trafnym wyborem pozwalającym godzić obowiązki rodzinne z pracą zawodową dającą dużą satysfakcję. Polecam studiowanie na tej specjalności.

Nauka na specjalności pozwoliła mi na poznanie specyfiki rynku nieruchomości i zagadnień z nim związanych. Dzięki temu łatwiej było mi znaleźć bardzo dobrze płatną pracę zgodną z wyuczoną specjalnością. Myślę, że skończenie tej specjalności jest tak korzystne, ponieważ nie zamyka drogi do podjęcia pracy w innych branżach – poza zagadnieniami związanymi typowo z rynkiem nieruchomości dane mi było zaznajomić się również z tematyką zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi i opłacalności inwestycji, co wykorzystuję w obecnej pracy.