Zarządzanie projektami

to nowa jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu. Duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. Jednocześnie na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów.

W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności.

Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów Certified Project Management Associate – IPMA lub/i Certified Associate in Project Management – PMI.


Wiedza i umiejętności

Studia na specjalności Zarządzanie projektami umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • planowania projektu
 • tworzenia zespołu projektowego i zarządzania nim
 • realizacji projektu
 • kontroli projektu
 • finansowania projektu
 • komunikowania się zespołu w projekcie i z interesariuszami
 • radzenia sobie z trudnymi zdarzeniami  i ryzykiem w realizacji projektu
 • wykorzystania MS Project w zarządzaniu projektami
 • budowania własnego potencjału kierownika projektu

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Planowanie i organizowanie projektu
 • Metody zarządzania projektami
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Wspomaganie zarządzania projektem przez MS Project
 • Komunikowanie  w projekcie
 • Lider zespołu projektowego
 • Zamknięcie projektu
 • Analiza opłacalności projektu
 • Kształtowanie potencjału kierownika projektu
 • Zarządzanie projektem międzyorganizacyjnym
 • Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Profil absolwenta

Absolwent specjalności „Zarządzanie projektami” po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze  kierownika projektu (pokrewne określenia: project manager, menedżer projektu, lider projektu) dla projektów o małej skali, asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.