O SPECJALNOŚCI

Systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem stanowią fundament rozwoju produktów i organizacji. Pomagają firmom w zyskaniu stabilności i powtarzalności jakości. Wspierają procesy decyzyjne odnoszące się do kwestii środowiskowych i bezpieczeństwa. Stosowanie technik i narzędzi zarządzania wymaga kompleksowej wiedzy, poznania systemowego podejścia do zarządzania, nabycia swego rodzaju intuicji „systemowca”, bez której trudno zrozumieć złożoność otoczenia i czynników wpływających na jakość produktów. Celem naszej specjalności jest kształcenie ekspertów, którzy znają, rozumieją i z pasją wykorzystują narzędzia zarządzania do doskonalenia produktów oraz organizacji. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

WIEDZA

Nasi studenci nabywają wiedzę z zakresu szeroko rozumianych systemów zarządzania. Szczególny nacisk kładziemy na podstawy projektowania, budowy i wdrażania systemów zarządzania. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, środowiskiem (ISO 14000, EMAS) i bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem, ekonomicznych aspektów jakości, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania, integracji systemów zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, metod i technik rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji, bezpieczeństwa informacji, zarządzania projektami, wspomagania informatycznego, zrównoważonego rozwoju, zarządzania kryzysowego. Dzielimy się ze studentami naszym ponad 25 letnim doświadczeniem i oferujemy program kształcenia, w którym szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty zarządzania – case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwenci specjalności nabywają umiejętności w zakresie:

-  systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (i innych), 

- oceny i polepszania efektywności środowiskowej produktów oraz organizacji,

- zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, 

- doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m.in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, zarządzania ryzykiem, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą, narzędzi i inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,

- elastycznego kształtowania rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w oparciu o relacje klient – dostawca, wymagania prawne, dobre praktyki oraz zapewnienie ciągłości działania,

- pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

 

OBSZARY TEMATYCZNE Z WYBRANYMI PRZEDMIOTAMI:

Wybrane przedmioty ogólne: zarządzanie jakością, elementy prawa, mikro- i makroekonomia, podstawy organizacji i zarządzania.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne: ekonomiczne aspekty jakości, metody i techniki zarządzania jakością, zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, statystyczne sterowanie procesem, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie projektem, zintegrowane systemy zarządzania.

 

OPINIE ABSOLWENTÓW

Łukasz Kotwica, właściciel firmy doradczej 

Specjalność którą skończyłem pozwala na przekrojowe spojrzenie na funkcjonowanie organizacji – aspekty technologiczne, kadrowe, finanse i marketing. Kompetentna kadra, z doświadczeniem praktycznym, potrafiła kompleksowo przygotować mnie do pracy w coraz to bardziej wymagającym otoczeniu, co ostatecznie zaowocowało możliwością prowadzenia własnej działalności i współpracę z wieloma organizacjami w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.


Michał Dodot, pełnomocnik dyrektora ds. systemu zarządzania jakością w firmie produkcyjnej
Szczerze polecam wybór omawianych studiów. Interdyscyplinarna wiedza, fachowa kadra naukowa z dużym doświadczeniem praktycznym oraz możliwość uczestnictwa w realizacji licznych projektów dają możliwość rozwoju osobistego i ułatwiają planowanie ścieżki przyszłej kariery zawodowej.


Katarzyna Ostrowska, kierownik projektów sieciowych w firmie doradczej 

Zarządzam dużymi projektami w zakresie zarządzania jakością w firmach produkcyjnych oraz usługowych (w tym w administracji rządowej). Studia przyczyniły się do rozwinięcia ciekawych zainteresowań i rzeczywiście przygotowały mnie do pracy zawodowej.