Uczymy już od 34 925 dni
Polityka społeczna

Finanse i zarządzanie usługami społecznymi

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) 2020/2021

Szukasz kierunku studiów, który będzie jednocześnie interesujący i rozwijający, a w przyszłości pomoże Ci znaleźć satysfakcjonującą pracę? Jeśli interesujesz się sprawami społecznymi oraz nie przeraża Cię ekonomia i statystyka – Polityka Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może być dla Ciebie idealnym wyborem.


Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia).


Co to jest polityka społeczna?


Czy wprowadzanie mechanizmów rynkowych poprawia czy pogarsza działanie opieki zdrowotnej? Dlaczego niektóre kraje podwyższają wiek przejścia na emeryturę, a inne nie? Czy tegoroczni maturzyści doczekają czasów kiedy praca będzie przywilejem dla wybranych? Czy zbyt mała powierzchnia mieszkania może wywoływać agresję? Czy da się policzyć stopę zwrotu z inwestycji w edukację dzieci? Jakie społeczne konsekwencje ma budowanie zamkniętych osiedli? 


Studiowanie Polityki Społecznej polega na poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne ważne pytania. Analiza i ocena polityki społecznej przy wykorzystaniu teorii ekonomicznych i statystyki jest fascynującą przygodą i pomaga rozwiązywać konkretne problemy, które dotyczą nas wszystkich.

 
Pierwsze trzy semestry nauki na Polityce Społecznej to czas kształcenia ogólnego (zob. Przewodnik po kierunku). Na drugim roku studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności: finanse i zarządzanie usługami społecznymi lub komunikacja społeczna.


Opis specjalności Finanse i zarządzanie usługami społecznymi


Specjalność finanse i zarządzanie usługami społecznymi to edukacyjna mieszanka polityki społecznej, finansów i zarządzania. Pozwala na zdobycie wielu kompetencji, takich jak:  

 •  gromadzenie i analiza informacji,
 •  zarządzanie projektem, finansami, zasobami ludzkimi 
 •  pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
 •  kształtowanie strategii i planów operacyjnych.   

Lista przedmiotów obowiązkowych na specjalności:


 • Rachunkowość zarządcza 
 • Finanse przedsiębiorstw i instytucji 
 • Partnerstwo publiczno-prywatne 
 • Strategie rozwoju społecznego 
 • Techniki negocjacji 
 • Zarządzanie projektem 
 • Finansowanie projektów ze środków UE 
 • Ubezpieczenia gospodarcze


Profil absolwenta

Absolwenci Polityki Społecznej mają rozległą wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej, rynku pracy, polityce rodzinnej i mieszkaniowej, a także rozumieją procesy zachodzące w ekonomii, gospodarce oraz globalnej polityce. Absolwenci specjalności finanse i zarządzanie usługami społecznymi są przygotowywani do pracy w następujących zawodach: 

 • Pracownik, menedżer w organizacjach sektora publicznego (zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy itd.).
 • Pracownik,  menedżer w prywatnych firmach działających w sferze usług społecznych (szpitalach, sanatoriach, szkołach, funduszach emerytalnych itd.).
 • Pracownik organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń).

Sprawdź inne specjalności!