Dyrektor studiów w zakresie ekonomii 

dr hab.  Halina Zboroń, prof. UEP

e-mail: dyrektor.ekonomia@ue.poznan.pl; telefon: 61-856-92-12; Budynek A, I piętro, pokój nr  146Zespół obsługujący studentów studiujących na kierunkach: ekonomia; kierunek prawno-ekonomiczny; polityka społeczna         


Katarzyna Kulczyńska

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: k.kulczynska@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-00

Budynek A, I piętro, pokój nr  147

studia stacjonarne pierwszego stopnia - Ekonomia - I, II, III rok

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - Polityka społeczna - I, II, III rok

 

mgr Agnieszka Fechner

Starszy referent administracyjny

e-mail: agnieszka.fechner@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-35

Budynek A, I piętro, pokój nr  147

studia stacjonarne drugiego stopnia - Polityka społeczna - II rok

studia niestacjonarne pierwszego stopnia - Ekonomia - I, II, III rok

studia niestacjonarne drugiego stopnia - Ekonomia - I, II rok

 

mgr Monika Burzyńska

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: monika.burzynska@ue.poznan.pl

telefon: 61 856-92-07

Budynek A, I piętro, pokój nr  147

studia stacjonarne pierwszego stopnia - Ekonomiczno-prawny - I, II, III rok

studia stacjonarne drugiego stopnia - Ekonomiczno-prawny - I, II rok

 Dyrektor studiów w zakresie finansów i rynków finansowych 

dr hab.  Paweł Marszałek, prof. UEP

e-mail: dyrektor.finanse@ue.poznan.pl; telefon: 61-856-92-32; Budynek A, I piętro, pokój nr  146


Zespół obsługujący studentów studiujących na kierunkach: Finanse, audyt, inwestycje; finanse i rachunkowość; nadzór i kontrola    


Wioletta Kruszona

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: wioletta.kruszona@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-09

Budynek A, I piętro, pokój nr 114

 

Justyna Bławat

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: justyna.blawat@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-09

Budynek A, I piętro, pokój nr 114Dyrektor studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej

dr hab.  Ida Musiałkowska, prof. UEP

e-mail: dyrektor.gospodarka@ue.poznan.pl; telefon: 61-854-33-76; Budynek A, I piętro, pokój nr  145Zespół obsługujący studentów studiujących na kierunkach: międzynarodowe stosunki gospodarcze; gospodarka turystyczna.


mgr Karolina Józefczyk

Starszy referent administracyjny

e-mail: karolina.jozefczyk@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-54

Budynek A, I piętro, pokój nr  140

 

mgr Joanna Tabaka

Starszy referent administracyjny

e-mail: joanna.tabaka@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-54

Budynek A, I piętro, pokój nr  140
Dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych 

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP

e-mail: dyrektor.informatyka@ue.poznan.pl; telefon: 61-856-93-86; Budynek A, I piętro, pokój nr  145


Zespół obsługujący studentów studiujących na kierunkach: aplikacje Internetu rzeczy; informatyka i ekonometria.    


mgr Ewelina Dukała

Referent administracyjny

e-mail: ewelina.dukala@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-93-77

Budynek A, I piętro, pokój nr  141

 

mgr Agata Jasiewicz

Referent administracyjny

e-mail: agata.jasiewicz@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-93-77

Budynek A, I piętro, pokój nr  141
Dyrektor studiów w zakresie nauk o jakości 

dr inż. Mariusz Tichoniuk

e-mail: dyrektor.jakosc@ue.poznan.pl; telefon: 61-856-92-19; Budynek A, skrzydło I piętro, pokój nr  135


Zespół obsługujący studentów studiujących na kierunkach: Towaroznawstwo; zarządzanie i inżynieria produkcji, jakość i rozwój produktu.


mgr Emilia Konatkiewicz

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: emilia.konatkiewicz@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-17

Budynek A, skrzydło I piętro, pokój nr  133


Iwona Grabarkiewicz

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: iwona.grabarkiewicz@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-43

Budynek A, skrzydło I piętro, pokój nr  135

studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie - JiRP - I i II rok

studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie - Towaroznawstwo - III i IV rok

studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie - ZiP - I, II, III i IV rok 

 inż. Karina Tyc 

Referent administracyjny

e-mail: karina.tyc@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-18

Budynek A, I piętro, pokój nr 133

studia stacjonarne drugiego stopnia poinżynierskie - ZiP - I rok (3 -semestralne)

studia stacjonarne drugiego stopnia poinżynierskie - Towaroznawstwo - I rok (3 -semestralne)

studia stacjonarne drugiego stopnia policencjackie - Towaroznawstwo - I, II rok (4 -semestralne)

studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie - ZiP - I, II, III, IV rok
studia niestacjonarne drugiego stopnia poinżynierskie - ZiP - I rok ( 3 semestralne)
studia niestacjonarne drugiego stopnia policencjackie - Towaroznawstwo - I, II rok

mgr Małgorzata Knasiak

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: malgorzata.knasiak@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-15

Budynek A, skrzydło I piętro, pokój nr  133/134


Dyrektor studiów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw 

dr hab.  Marek Cieślak, prof. UEP

e-mail: dyrektor.rachunkowosc@ue.poznan.pl; telefon: 61-856-92-38; Budynek A, I piętro, pokój nr  144


Zespół obsługujący studentów studiujących na kierunkach: rachunkowość i finanse biznesu; zarządzanie ryzykiem finansowym.   


mgr Renata Krystek

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: renata.krystek@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-31

Budynek A, I piętro, pokój nr  143

studia stacjonarne II stopnia RIFB (rok 1 i 2)

 

Izabela Lehmann

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: izabela.lehmann@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-29

Budynek A, I piętro, pokój nr  143

studia stacjonarne I stopnia (rok 3), studia niestacjonarne I stopnia (rok 2), studia niestacjonarne II stopnia (rok 1)

 

mgr Lilianna Paluszkiewicz

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: lilianna.paluszkiewicz@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-30

Budynek A, I piętro, pokój nr 143

RiFB: studia stacjonarne I stopnia (rok 1), studia niestacjonarne II stopnia  (rok 2); Zarządzanie ryzykiem finansowym (rok 2),


Katarzyna Knopkiewicz

Starszy referent administracyjny 

e-mail: katarzyna.knopkiewicz@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-30

Budynek A, I piętro, pokój nr 143 

RIFB: studia stacjonarne I stopnia (rok 2) , studia niestacjonarne I stopnia (rok 1,i 3)


Dyrektor studiów w zakresie zarządzania 

dr hab. inż.  Piotr Bartkowiak, prof. UEP

e-mail: dyrektor.zarzadzanie@ue.poznan.pl; telefon: 61-856-92-38; Budynek A, I piętro, pokój nr  144


Zespół obsługujący studentów studiujących na kierunkach: zarządzanie. 


mgr Elwira Bączyk

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: elwira.baczyk@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-27

Budynek A, I piętro, pokój nr  115

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - Zarządzanie - II rok - r.ak. 2021/2022


mgr Arleta Garboś

Starszy referent administracyjny

e-mail: arleta.garbos@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-27

Budynek A, I piętro, pokój nr  115

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - Zarządzanie - I rok - r.ak. 2021/2022

 

mgr Gizela Tefelska

Starszy referent administracyjny

e-mail: gizela.tefelska@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-24

Budynek A, I piętro, pokój nr  115

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - Zarządzanie - II rok - r.ak. 2021/2022

studia stacjonarne pierwszego stopnia specj. Handel i Marketing i specj. Zarządzanie Przedsiębiorstwami - Zarządzanie - III rok - r. ak. 2021/2022


Alina Walter

Specjalista do spraw administracyjnych

e-mail: alina.walter@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-90-15

Budynek A, I piętro, pokój nr  115

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - Zarządzanie - I rok - r.ak. 2021/2022

studia stacjonarne pierwszego stopnia specj. Komunikacja w Biznesie i specj. Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami i niestacjonarne pierwszego stopnia - Zarządzanie - III rok - r.ak. 2021/2022