UEP zgodnie z wartościami, zapisanymi w misji opowiada się za odpowiedzialnością za zasoby wspólne i dbanie o los naszej planety. Decyzje ekonomiczne zapadające w przedsiębiorstwach mają bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Odpowiedzialne podejście do natury i jej ekosystemów jest postawą wartą kształtowania u osób, które w przyszłości będą decydentami, liderami gospodarczymi, specjalistami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami firm i politykę CSR – uwzględnią w nich dyrektywy zrównoważonego rozwoju.

Nadesłane prace prezentowały bardzo dobry standard techniczny i wpisały się w temat zadania konkursowego. W przesłanych fotografiach widać wyczucie kadru, wrażliwość artystyczną, umiejętność wychwycenia unikatowego momentu i operowania sztuką kompozycji.

Ze względu na wysoki poziom Jury miało niezwykle trudny wybór z wyłonieniem laureatów.

Nagrody przyznano:
  • I miejsce: Dominika Stasiak
  • II miejsce: Maria Maćkowiak
  • III miejsce: Michał Gawarkiewicz
Wyróżnienia przyznano (w kolejności alfabetycznej):
  • Barełkowska Patrycja
  • Leporowska Barbara
  • Wielgosz Natalia