Uczymy już od 35 183 dni
Pomoc materialna - stypendia i zapomogi

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA USOSweb

Studenci są zobowiązani do wypełnienia wniosku o świadczenia w systemie USOSweb. Po ich zarejestrowaniu w systemie, wydrukowaniu i podpisaniu wraz z niezbędnymi załącznikami składają w Uczelni. 
Prosimy o zapoznanie się z INFORMATORAMI przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.