Komunikaty

Excel Day!

Już w kwietniu!

Znajomości Excela jest wymagana przez pracodawców na każdym etapie rozwoju zawodowego, również od uczniów i studentów, którymi zajmuje się nasza Fundacja. Z badania przeprowadzonego w XI 2017 na próbie prawie 1000 studentów wynika, że zaledwie 22% młodych osób potrafi korzystać z tego narzędzia w stopniu odpowiadającym potrzebom pracodawców. Mamy nadzieję zmienić to dzięki ExcelDay™. 

Aplikuj na stronie www.TrampolinaTalentow.pl