Poznań, 08 maja 2018 r.

III/DD-5-567/18


K O M U N I K A T

 

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ogłaszam z okazji Juwenaliów, 

w czwartek 24 maja 2018 r. od godziny 14.45 

„Godziny Rektorskie”.


 REKTOR

(-) prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP