Komunikaty

Absolutoria 2017

Zapisy do 26 maja 2017 r.

Udzielenie absolutorium jest aktem honorowym, funkcjonującym zwyczajowo w społeczności akademickiej. To moment wyjątkowy zarówno dla władz Uczelni oraz kadry profesorskiej, jak i dla absolwentów oraz ich rodzin.


Aby zapisać się na uroczystości Absolutoryjne 2017, należy zarejestrować się na stronie: http://absolutorium.ue.poznan.pl/ i uiścić opłatę absolutoryjną.


Na uroczystość mogą zapisać się wyłącznie studenci II stopnia.