Akademia EFC jest projektem skierowanym do studentów i młodych absolwentów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką finansów, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, oraz wiążących z tym obszarem swą przyszłość zawodową. 

Najbliższa edycja Akademii EFC w 2018 roku będzie już piątą edycją od zainicjowania tego projektu przez Europejski Kongres Finansowy w 2014 roku.

Rekrutacja do Akademii EFC 2018 odbędzie się w dwóch etapach: 

etap 1: rekomendacje od nauczycieli akademickich/promotorów/opiekunów naukowych. Termin nadsyłania rekomendacji: 15 stycznia 2018.

etap 2: wypełnienie przez rekomendowanych studentów formularzy zgłoszeniowych oraz umotywowanie prośby o przyjęcie do udziału w projekcie, a także napisanie eseju na zadany temat dot. wyzwań stojących obecnie przed Europą. Na realizację zadań studenci będą mieli miesiąc od otrzymania od organizatorów zaproszenia i instrukcji dot. drugiego etapu rekrutacji, który zakończy się 9 lutego 2018. 

O udział w projekcie Akademia EFC ubiegać się mogą studenci ostatniego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich oraz doktoranckich, jak również absolwenci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku 2017. Uczestnikiem projektu można zostać maksymalnie dwa razy, stąd studenci, którzy w poprzednich latach pomyślnie przeszli rekrutację do Akademii EFC, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie tylko w wypadku, jeśli uczestniczyli w nie więcej niż jednej z poprzednich edycji.
Z grona wszystkich zgłoszonych kandydatów, w drodze rekrutacji wyłonionych zostanie stu członków tegorocznej Akademii EFC, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenie na spotkanie towarzyszące VIII Europejskiemu Kongresowi Finansowemu, jak i na sam Kongres.