Komunikaty

Ankieta oceniająca zajęcia dydaktyczne

Studentko, Studencie

Ty także możesz wystawić ocenę!  Ankieta oceniająca zajęcia dydaktyczne dostępna jest po zalogowaniu do e-dziekanatu  

http://e-dziekanat.ue.poznan.pl

Ankieta jest anonimowa