Program Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark, MSDN Academic Alliance) jest przeznaczony dla wydziałów wyższych uczelni, które prowadzą kursy związane z informatyką, zapewniając dostęp do najnowszych produktów firmy Microsoft do wykorzystania w celach badawczych lub dydaktycznych. W ramach DreamSpark studenci i pracownicy naszej Uczelni mają bezpłatny dostęp między innymi do oprogramowania: Windows 8.1, Windows 10, Visual Studio, SQL Server, Access, Project, Visio, MSDN Library, nie ma zaś dostępu do Pakietu Office.
  • Korzystanie z oprogramowania można kontynuować również po ukończeniu studiów, nie ma już jednak możliwości instalacji nowych programów oraz nie powinno pobierać się aktualizacji. ,
  • z oprogramowania nie można korzystać w celach komercyjnych.
Dostęp do Microsoft Imagine przyznawany wszystkim studentom oraz pracownikom naukowym na podstawie uczelnianego e-maila (pracownicy: imię.nazwisko@ue.poznan.pl; studenci: NIU@student.ue.poznan.pl ). Dane w serwisie aktualizowane są dwa razy w ciągu roku akademickiego. W przypadku braku dostępu należy skontaktować się z Centrum Informatyki – Dział ds. wsparcia użytkownika (helpdesk@ue.poznan.pl). Należy przesłać dane wskazane poniżej:
  • imię i nazwisko,
  • rok studiów,
  • kierunek i specjalność,
  • numer albumu.
Mam już login i hasło, co dalej?
Dystrybucja oprogramowania odbywa się przez serwis e-academy, odpowiedni dla każdego wydziału. Pobieramy mały plik, który nazywa się „Download Manager” za pomocą tego pliku ściągamy dużo większy tzw. obraz płyty. Pobrany obraz płyty (plik .iso) pozwala na utworzenie dysku instalacyjnego z wykorzystaniem Eksploratora Windows lub jednego z programów do nagrywania płyt. Zawartość pliku obrazu można także rozpakować na dysku twardym lub na pendrive i przeprowadzić instalację oprogramowania bez tworzenia dysku instalacyjnego.