Komunikaty

EBCL

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma status akredytowanego centrum egzaminacyjnego Certyfikat EBC*L - European Business Competence* Licence.


Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)


Certyfikat EBC*L - Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, to międzynarodowe świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów i prawa spółek handlowych, uznawane i rozpowszechnianie w ponad 30 krajach na świecie. Jest uznaną formą samodoskonalenia oraz sprawdzenia własnych umiejętności ekonomicznych. To także skuteczna forma wyróżnienia się na rynku pracy.


Atutem certyfikacji EBC*L jest jednolity i międzynarodowy system egzaminacyjny oparty na teorii i praktyce. Niezależnie od tego, gdzie zdawany był egzamin EBC*L, wiedza jest porównywalna, gdyż egzaminy EBC*L mają zestandaryzowaną formę we wszystkich krajach.


Uzyskując certyfikat potwierdza się swoją aktualną wiedzę ekonomiczną. Zdobycie certyfikatu wskazuje również przede wszystkim na zaangażowanie, motywację i chęć podniesienia swojej wiedzy oraz kwalifikacji, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.


Szkolenia EBC*L kończące się niezależnym egzaminem i otrzymaniem międzynarodowego świadectwa kompetencji biznesowych wykorzystywane jest także przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach projektów unijnych.


Międzynarodowe Centrum EBC*L w Wiedniu wystawia certyfikaty EBC*L w języku angielskim. Certyfikaty są podpisywane m.in. przez przewodniczącego Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych. Certyfikaty są gotowe do przesłania do Centrum Egzaminacyjnego w ciągu maksymalnie 2-4 tygodni od daty napisania egzaminu.