Z programu Erasmus+ korzysta 180 studentów UEP rocznie. Zdobywają cenne doświadczenie, szlifują język obcy, poznają ciekawych ludzi i miejsca. 16 stycznia 2019 r. w holu wejściowym budynku A, w godz. 9.30 do 11.30 zorganizowany zostanie Erasmus+ Information Point. W punkcie informacyjnym studenci uzyskają informacje o możliwościach wyjazdu w ramach programu Erasmus+ (studia, praktyki), warunkach jakie należy spełnić by wziąć udział w kwalifikacji oraz korzyściach jakie daje udział w mobilności zagranicznej. Zaprezentowany zostanie również wstępny harmonogram kwalifikacji 2019/2020. Informacji udzielać będą pracownicy UEP i studentka działająca w ESN, która brała udział w jednej z poprzednich edycji programu Erasmus+, a obecnie pełni funkcję Local Education Officer.