Poznań, 15 września 2022 r.

III/DD-5-522/22

 

K O M U N I K A T

 

 

W związku z UROCZYSTĄ INAUGURACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 

ogłaszam w środę 12 października 2022 r. do godziny 14.45

„Godziny Rektorskie”.

 

 

                  REKTOR       

/-/ prof. dr hab. Maciej Żukowski