Poznań, 14 kwietnia 2014 r.

III/DD-5-539/14

 

 

K O M U N I K A T

 

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

ogłaszam 17 kwietnia 2014 r. (Wielki Czwartek) od godziny 13.00

 

„Godziny Rektorskie”.

 

 

                           R E K T O R

           

(-) prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP