Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza 2013 to już dziewiąta edycja trzydniowego seminarium, adresowanego do studentów wszystkich lat i kierunków studiów z całej Polski. Od 2009 r. uczestniczyło w nim już w sumie 213 osób. Zagadnienia poruszane na seminarium dotyczą makroekonomii, a w szczególności finansów publicznych. Zajęcia zaś prowadzone są przez
wybitnych ekonomistów - ekspertów z powyższych dziedzin: prof. Leszka Balcerowicza, Jeremiego Mordasewicza, Ignacego Morawskiego, Aleksandra Łaszka, dr. Wiktora Wojciechowskiego, także Bartosza Marczuka, który przybliży uczestnikom świat mediów.

Do udziału w seminarium zakwalifikowanych zostanie 30 studentów, którzy do 17 listopada br. nadeślą najlepsze prace na temat Regulacje ograniczające wolność gospodarczą w Polsce. Studium przypadku.

Seminarium to z pewnością wzbogaciłoby wiedzę Państwa podopiecznych, co byłoby niezmierną korzyścią również dla Państwa i całej uczelni.