Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu ogłasza konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług.

Konkurs jest skierowany do absolwentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych poznańskich uczelni. Kapituła konkursowa czeka na prace, które traktują o tematyce związanej z konkursem, pokazują nowe ujęcie zagadnienia i mają duże znaczenie praktyczne.


Zwycięzcy otrzymają nagrody lub wyróżnienia, a opiekunowie prac – dyplomy uznania.


Regulamin konkursu i wniosek zgłoszeniowy można znaleźć na internetowej stronie organizatora.