Komunikaty

Konkurs ''Statystyka mnie dotyka''

Nagrody 8. edycji Konkursu rozdane!
14 czerwca 2016 r. w auli Centrum Edukacji Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród laureatom ósmej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka. Uroczystość miała miejsce w trakcie sesji otwarcia konferencji „Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej”, zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. 
Laureaci I, II i III miejsca otrzymali odpowiednio: laptopy, tablety i czytniki e-book ufundowane przez Narodowy Bank Polski i Polskie Towarzystwo Statystyczne, opiekunowie zespołów czytniki e-book oraz grawerowane długopisy marki Parker, natomiast szkoły, z których pochodzili laureaci aparat fotograficzny (I miejsce), drukarkę (II miejsce) oraz mikrofon (III miejsce). 
Nagrody dla nauczycieli i szkół ufundowała firma Esri Polska. Torby do laptopów dla laureatów I miejsca zostały zakupione z dofinansowania Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Łączna wartość nagród wyniosła ponad 14 tys. zł. Nagrody wręczyli: Roman Dutkiewicz, zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego NBP oraz Robert Jędrzejczak menadżer ds. klientów kluczowych Esri Polska. Ponadto dyplomy i upominki wręczyli także dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS, dr Jacek Kowalewski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP – Prorektor elekt UEP, Przewodnicząca Rady Oddziału PTS w Poznaniu oraz Anna Żuchowska-Bednarz – Dyrektor Biura Wojewody. We wręczeniu nagród uczestniczyła również Katarzyna Żodź-Kuźnia – wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy!