Z początkiem grudnia rozpoczynamy 10 jubileuszową edycję Wielkopolskiego Konkursu

„Statystyka mnie dotyka"W dniu 3 grudnia br., na stronie internetowej (link) opublikowane zostaną zadania konkursowe, terminarz zawodów, kryteria oceny prac oraz lista nagród.
Zadaniem konkursowym w I etapie będzie przygotowanie plakatu opisującego, jeden z trzech wskazanych tematów, z wykorzystaniem danych statystycznych. II etap Konkursu polegał będzie na publicznej prezentacji opracowanego zagadnienia.
Nagrodzone zostaną trzy zespoły, których prace i wystąpienia Komisja Konkursowa uzna za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne.

Atrakcyjne nagrody przewidziano dla wszystkich członków trzech najlepszych zespołów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Organizatorzy