Projekt pt. Młodzi Reformują Polskę (MRP) to niepartyjny ruch obywatelski, gdzie młodzi Polacy, pod nadzorem doświadczonych ekspertów, analizują najważniejsze sektory polskiej gospodarki, identyfikują wąskie gardła rozwoju i proponują rozwiązania, które pozwolą Polsce na uniknięcie pułapki średniego rozwoju oraz dogonienie bogatych krajów Zachodu.

Flagowym, lecz nie jedynym, produktem projektu MRP będzie raport zawierający listę precyzyjnych 50 propozycji reform, którego publikacja jest planowana na jesieni 2015 r. podczas konferencji. Publikacja ta powstaje wspólnymi siłami 100 młodych, ambitnych i zaangażowanych Polaków, którzy chcą mieć wpływ na tworzenie rzeczywistości gospodarczej w Polsce.

MRP to nie tylko przygotowanie „reformatorskiej listy życzeń”. Młodzi ludzie mają za cel aby ich propozycje były precyzyjne, praktyczne i wykonalne, uwzględniając ograniczenia warunkowe (ekonomiczne, polityczne oraz kadrowe). Z tego powodu szukają młodych ludzi, którzy wspólnie z doświadczonymi ekspertami będą konsultować nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie swoją wizję polskiej gospodarki, a przez to przygotować wysokiej jakości realne rekomendacje i dotrzeć z nimi do osób decyzyjnych.

Obecnie MRP prowadzi rekrutację do swojego projektu. Zainteresowane osoby mogą znaleźć więcej informacji pod linkiem:
https://www.facebook.com/MlodziReformujaPolske