Komunikaty

Podniesienie kompetencji studentów

Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP.
Weź udział w projekcie! 

Trwa rekrutacja do projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” POWR.03.01.00-00-K239/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Głównym celem projektu jest poszerzenie poziomu kompetencji wymaganych na rynku pracy przez studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów II roku studiów drugiego stopnia na kierunkach Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzanie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja założonego celu zostanie osiągnięta poprzez różnorodne działania projektowe, m.in. certyfikowane szkolenia, warsztaty prowadzone przez praktyków, wizyty w przedsiębiorstwach, realizację praktycznych projektów dla przedsiębiorstw.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z założeniami realizowanego projektu (https://bit.ly/2y7RxzS) i do zgłaszania swojego udziału w tym projekcie. Wystarczy wysłać swoje imię, nazwisko, rok oraz kierunek studiów na adres e-mail projektu: komp.zarzadzanie@projekty.ue.poznan.pl.


Spotkanie organizacyjne połączone z rekrutacją do projektu odbędzie się w poniedziałek 29.10.2018 o godzinie 14:15 w Sali 111A.


W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie WWW i przesłania ich na adres e-mail projektu, a następnie ich dostarczenie do:


  • dr hab. Beaty Skowron-Mielnik (studenci kierunku Zarządzanie),
  • dr. Bartosza Kabacińskiego (studenci kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail projektu komp.zarzadzanie@projekty.ue.poznan.pl

 

W projekcie mogą brać udział tylko studenci III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia.