Komunikaty

Program Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach

Zapraszamy na kolejną edycję programu Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach 

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania na organizację staży w formie stypendium dla stażysty. O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnie firma organizująca staż wraz ze studentem przyjętym na staż. Warunkiem koniecznym jest, aby firma organizująca staż miała siedzibę w Poznaniu. Stypendystą może zostać student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez firmę składającą wniosek.


Celem programu stażowego jest wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach oraz wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy. 

Zapraszamy do składania wniosków na kolejną edycję : do 31.03.2018


W tym roku odbędą się jeszcze 3 edycje składania wniosków: do 30.06.2018 , do 31.10.2018 oraz 31.12.2018.


Szczegóły programu można znaleźć na stronie.