Komunikaty

Rekrutacja na warsztaty, kursy i wykłady otwarte

Projekty w ramach "Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych"
Kursy to dwie edycje weekendowych szkoleń dotyczących aspektów środowiskowych i społecznych w controllingu odbywające się w terminach 14-15 listopada 2015 r. oraz 19-20 marca 2016 r.

Warsztaty z programu ERP, moduł Controlling odbędą się 17-18 października 2015 r. oraz 13-14 luty 2016 r.

Wykłady otwarte będą z kolei prowadzone przez cały rok akademicki 2015/2016.

Udział we wszystkich szkoleniach i wykładach jest bezpłatny.

Więcej informacji znajdziecie TU