Komunikaty

Rozpoczynamy kolejną edycję badania GUESSS

(Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey)
„Nasza uczelnia włączyła się do ogólnoświatowego projektu diagnozującego studentów w takich obszarach jak: innowacyjność, wpływ nauki na uczelni na rozwój postaw przedsiębiorczości, sukcesja firm rodzinnych, planowane ścieżki karier studentów. Badanie odbywa się za pomocą krótkiej ankiety on-line.

Projektowi patronuje Ministerstwo Rozwoju, a wśród studentów, którzy wezmą udział w GUESSS, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

http://www.ibrpolska.pl/badanie-guesss/