Od 1 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. można aplikować o odbycie płatnego stażu w Banku Światowym. Nabór wniosków adresowany jest do studentów, którzy posiadają stopień licencjata i kontynuują naukę w celu zdobycia stopnia magistra lub doktora. Celem programu stażowego jest zdobycie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
posiadają co najmniej stopień licencjata i kontynuują naukę lub są doktorantami;
bardzo sprawnie posługują się językiem angielskim;
dodatkowym atutem jest posługiwanie się jednym z następujących języków: arabski, chiński, francuski, portugalski, rosyjski lub hiszpański.

Na staże przyjmowani są kandydaci, którzy mają związek z następującymi dziedzinami nauki:
ekonomia;
finanse;
rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność);
nauki społeczne (antropologia, socjologia);
rolnictwo;
środowisko;
rozwój sektora prywatnego.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do odbycia stażu w obecnym naborze, będę realizowały do w terminie letnim od czerwca do września. Organizatorzy zapewniają stażystom wynagrodzenie (brak informacji o jego wysokości). W niektórych sytuacjach możliwy jest także zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i koszty pobytu muszą zapewnić sobie stażyści samodzielnie. Większość stanowisk stażowych dostępnych jest w Waszyngtonie. Staż trwa cztery tygodnie.

Strona internetowa staży dla studentów i doktorantów w Banku Światowym
Formularz aplikacyjny na staż w Banku Światowym