W dniu 5 lutego 2018r. w siedzibie Żabka Polska S.A., odbył się finał projektu realizowanego we współpracy z Katedrą Towaroznawstwa Żywności UEP. 

W ramach zajęć „Projektowanie produktów żywnościowych”, 5 grup studentów opracowywało innowacyjne rozwiązania produktowe dla kategorii Quick Meal Solutions, odpowiadające potrzebom wybranych grup konsumentów, trendom rynkowym i wymaganiom firmy Żabka.

Efekty 4-miesięcznej pracy studentów prezentowane były przed reprezentacją Zarządu, Departamentu Handlowego, Działu Kontroli Jakości oraz Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i CSR firmy Żabka Polska S.A. Zaproponowane innowacje produktowe cechował wysoki poziom atrakcyjności sensorycznej oraz dobry poziom gotowości rynkowej i technologicznej.
Żabka Polska S.A. wyraziła zainteresowanie komercjalizacją wszystkich zaprezentowanych koncepcji. Jeden z projektów został już zakupiony przez firmę. 

Projekt był koordynowany przez Spółką Celową UEP.