Fundacja im. Lesława A. Pagi i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie inwestują w młodych ekspertów.
Trwa rekrutacja do programu Think Paga! Akademia Analiz i Mediów.


W chwili obecnej prowadzimy rekrutację do trzech projektów:

1) 5 EDYCJI THINK PAGA! - cyklu debat, spotkań i warsztatów poświęconych ważnym zagadnieniom ekonomicznym, społecznym i politycznym. Projekt realizowany jest we współpracy ze znanymi ekspertami i największymi redakcjami ekonomicznymi.

2) 4 EDYCJI AKADEMII ENERGII - projekt kierowany do osób zawodową przyszłość z energetyką (bezpłatne warsztaty, spotkania z praktykami, płatne staże w największych firmach tego sektora)

3) STYPENDIUM IM. LESŁAWA A. PAGI - program grantowy dla kół oraz organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego.

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW.

W załączeniu znajdują się informacją o projektach.