Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) nie jest obowiązkowe. Warto jednak nabyć takie ubezpieczenie, które obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Suma ubezpieczenia to 28 000 zł. Jest ono ważne od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. 

Zainteresowani ubezpieczeniem powinni dokonać wpłaty w wysokości 40 zł od 1 października do 30 listopada 2014 r. w pokoju nr 216A oraz w Dziekanacie wydziału Ekonomii p. 146A, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-14:00.