1 października br. opublikowane zostały zadania konkursowe, kryteria oceny, lista nagród oraz harmonogram wydarzenia.

Zadania tegorocznej edycji polegać będą na przygotowywaniu, w oparciu o dane statystyczne statystyki publicznej, i przeprowadzeniu, na forum klasy bądź szkoły, lekcji na jeden z zadanych tematów.
Podobnie jak w ubiegłym roku Konkurs zrealizujemy w dwóch etapach. Do drugiego, finałowego etapu, zaproszonych zostanie dziesięć zespołów autorów najwyżej ocenionych w pierwszej fazie prac.

Konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników 4 kwietnia 2016 r. Atrakcyjne nagrody przewidziano dla wszystkich członków trzech najlepszych zespołów.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Organizatorzy      

Patronatem Honorowym Konkurs objęli:

prof. dr hab. Janusz Witkowski
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Elżbieta Walkowiak
Wielkopolski Kurator Oświaty