Komunikaty

Wykłady w formie elektronicznej

W roku akademickim 2013/2014 po raz koleiny uruchomione zostaną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

w ramach porozumienia econet (http://www.econet.pl), wykłady w formie elektronicznej. Zajęcia z pięciu przedmiotów prowadzone są przez wykładowców z pięciu uczelni ekonomicznych w Polsce. Udział w wykładach pozwala na zdobycie dwóch punktów ECTS.

Więcej informacji oraz możliwość zapisu na semestr zimowy lub letni 2013/2014 na stronie: http://econet.kie.ue.poznan.pl


Econet