Do kolejnego etapu rywalizacji Komisja Konkursowa zakwalifikowała następujące zespoły:

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Zuzanna Łabeńska i Anna Manikowska

Temat: Praca poza miejscem zamieszkania. Jakie czynniki o tym decydują?

 

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie – 2 zespoły

Bartosz Buda i Michał Wawrzynowicz

Temat: Metody radzenia sobie z bezrobociem

Weronika Czarna i Maciej Czarny

Temat: Dojazdy do pracy w Polsce

 

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Wiktoria Kowalska i Martyna Anna Waszak

Temat: Sytuacja gospodarcza województw a budżety gospodarstw domowych i poziom zagrożenia ubóstwem mieszkańców

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – 2 zespoły

Dorota Eliza Bartmańska i Angelika Jaworska

Temat: Metody radzenia sobie z bezrobociem - mobilność zawodowa, edukacja dorosłych i zmiana zawodu

Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak

Temat: Mobilność i elastyczność zawodowa PolakówProjekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.