Zostań wolontariuszem najbardziej prestiżowego projektu UEP. Zyskaj doświadczenie w zarządzaniu eventem z zakresu CSR. To dziś się liczy. 

Poświęcając nieco ponad 2 godziny swojego czasu 6 razy w semestrze zyskasz cenny wpis w CV wyróżniający Cię na rynku pracy i certyfikat pokazujący, że działasz na rzecz Uczelni! Projekty EUD i AME wzorowane są na amerykańskich programach szerzenia wiedzy biznesowej już na poziomie szkoły podstawowej. Wolontariusze podczas sześciu 1,5-godzinnych zajęć pomagają wykładowcom UEP w organizacji i prowadzeniu zajęć praktycznych z uczniami 5, 6, 7 i 8 klas szkół podstawowych. 

Spotykamy się o godz. 17:15-19:15 w czwartki w dni:

18, 25 października,
8, 15, 29 listopada,
6 grudnia 2018 r.


Zgłoszenia zawierające Wasze dane kontaktowe oraz informacje o kierunku i roku studiów przyjmujemy do 15 października 2018 r. na e-mail: wolontariusz@ue.poznan.pl.

Program organizacyjnie koordynuje Dział Marketingu UEP. 
Kontakt tel. 61 856 94 84.