Zostań wolontariuszem najbardziej prestiżowego projektu UEP. Zyskaj doświadczenie w zarządzaniu eventem z zakresu CSR. To dziś się liczy.

Poświęcając nieco ponad 2 godziny swojego czasu 6 razy w semestrze zyskasz cenny wpis w CV wyróżniający Cię na rynku pracy i certyfikat pokazujący, że działasz na rzecz Uczelni! Projekty EUD i AME wzorowane są na amerykańskich programach szerzenia wiedzy biznesowej już na poziomie szkoły podstawowej. Wolontariusze podczas sześciu 1,5-godzinnych zajęć pomagają wykładowcom UEP w organizacji i prowadzeniu zajęć praktycznych z uczniami 5, 6, 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Spotykamy się o godz. 17:15-19:15 w czwartki w dni:

14, 28 marca,
4, 18 kwietnia,
23 maja,
6 czerwca 2019 r.


Zgłoszenia zawierające Wasze dane kontaktowe oraz informacje o kierunku i roku studiów przyjmujemy do 15 października 2018 r. na e-mail: wolontariusz@ue.poznan.pl.

Program organizacyjnie koordynuje Dział Marketingu UEP.
Kontakt tel. 61 856 94 84.