ALRK to flagowy projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym.

 

W projekcie bierze udział 30 osób wybranych w drodze wnikliwej rekrutacji i otrzymuje możliwość wzięcia udziału w szkole letniej, czyli cyklu intensywnych dwutygodniowych szkoleń, prowadzonych przez praktyków. 


Zwieńczeniem projektu jest staż dla najlepszych w firmie partnerskiej.