Komunikaty

Zapisy na kursy z języka rosyjskiego


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przyjmuje zapisy na kolejną edycję kursów przygotowujących do egzaminów
na międzynarodowe certyfikaty z języka rosyjskiego


W semestrze zimowym 2014/2015 organizujemy kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów na certyfikaty z języka rosyjskiego-„Język rosyjski na co dzień” – oraz „Język rosyjski w biznesie” . Są to certyfikaty Instytutu im. A. S. Puszkina w Moskwie.

Proponujemy 60-godzinne następujące kursy z języka rosyjskiego:

Język rosyjski na co dzień –poziom B1/B2
Język rosyjski w biznesie-poziom B1
Język rosyjski w biznesie-poziom B2
Zajęcia na kursach odbywają się raz w tygodniu we środy lub czwartki w godz.18.30-20.00.

Po odbyciu kursu można przystąpić do egzaminu, który odbędzie się w czerwcu 2015 roku.
Odpłatność za kursy jest uzależniona od liczby chętnych i wyniesie ok. 1000 zł.

Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych kursami odbędzie się w czwartek, dnia 15 października 2014 o godz. 19.00 w sali 521 (Altum)

Wpłaty za kursy należy dokonuje się gotówką w czasie/lub po zebraniu organizacyjnym ew. najpóźniej do pierwszych zajęć na kursie na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - III Oddział WBK w Poznaniu, nr 54 10901359-0000000035018918 z dopiskiem „Kurs jęz.ros – poziom...” Potwierdzenie osobiście lub za pośrednictwem e-mail.

Bliższe informacje:

Kierownik Zespołu Języka Rosyjskiego mgr Ewa Piasna-Kudyńska- e- mail: ewa.piasna-kudynska@ue.poznan.pl lub tel. w godzinach dyżurów 0-61-854-37-51,pok.523 Altum ( wieżowiec UEP)