Komunikaty

Zmiana druków wniosków

Uwaga: Zmiana druków wniosków dotyczących wystawiania faktur (do zapłaty i po dokonanej zapłacie)

Prośba o fakturę do zapłaty 
Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę

Uwaga: Przypominamy o 7-dniowym terminie wystawiania faktur po dokonanej wpłacie - Zarządzenie Rektora nr 99/2009