Komunikaty

Zmień gospodarkę Polski w najbliższym 25-leciu!

Konkurs dla studentów UEP
Nadając nowy wymiar współpracy między nauką a biznesem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i firma Biofarm Sp. z o.o. ogłaszają konkurs dla studentów UEP na najlepszą pracę pisemną na jeden z wybranych tematów: 

1. „Polska na kolejne 25 lat – strategia rozwoju kraju zapewniająca znaczące miejsce Polski w zmieniającej się Europie.”
2. „Poznań na kolejne 25 lat – strategia rozwoju miasta, regionu, zapewniająca znaczące miejsce w zmieniającej się Europie.”
3. „Które branże odegrają znaczącą rolę w kolejnym 25-leciu dla gospodarki Europy i Polski? Uzasadnij wybór.”
4. „Twoim zdaniem, z jakimi głównymi problemami będzie musiała się zmierzyć polska gospodarka w najbliższym 25-leciu?”
5. „Jako decydent gospodarczy, w jaki sposób zmieniłbym/zmieniłabym tryb i zasady kształcenia, aby szkoły wyższe stały się źródłem innowacyjnych rozwiązań, przydatnych dla przedsiębiorców?”

Pula nagród w konkursie to 21 000 zł!

W plikach do pobrania znajduje się formularz oraz regulamin konkursu.

Zgłoszenia pracy konkursowej należy dokonać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Biuro współpracy z biznesem), al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, wraz z dopiskiem: Konkurs, w terminie do 30.05.2015 r. lub w formie elektronicznej na adres: biznes@ue.poznan.pl