Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.


Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!