Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego należy kierować do 20 listopada 2018 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od stycznia 2019 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej http://eureka.dziennik.pl/