2014-2015: III edycja polska

konkurs Komisji Etyki Bankowej
przy Związku Banków Polskich

Etyka w finansach
Misją Konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. Konkurs wykreował już za pośrednictwem Internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz integralności. Misja konkursu honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego Bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył z pasją, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach. Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Konkurs Etyka w Finansach daj młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę aby podzielili się z nami pasją do wykonywanej pracy a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowy stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Więcej informacji znajdziecie w plikach do pobrania